Biogas-service og laboratorium

Med vores egne state-of-the-art-laboratoriefaciliteter ved hånden tilbyder Nordic Green Engineering en lang række laboratorieydelser inden for biogas, landbrug og produktion, som sikrer optimale forhold for biogasproduktion og anvendelse.

Stabile og optimale biologiske processer er altafgørende for dit anlægs gasproduktion og dermed også rentabilitet. Ved at gennemføre regelmæssige analyser af forskellige parametre, som bedst illustrerer dit anlægs sundhedstilstand, kan vi minimere risikoen for nedbrud på anlæggets biologiske processer og optimere gasudbyttet.

Laboratorium med speciale i biogas

Hos Nordic Green Engineering har vi et veludstyret og moderne laboratorium, som er specialiseret inden for biogas. Vores laboranter har indgående kendskab til de analyser, som målretter sig biogasanlæggenes behov, og kan – i tæt samarbejde med vores ingeniører – tilbyde værdifuld sparring om dit anlægs sundhedstilstand og optimeringspotentiale.

Analyser målrettet et anlægs biologiske proces

Vi foretager en række forskellige analyser i vores laboratorium, som kan købes enkeltvis eller som en del af en serviceaftale. Vi udfører følgende analyser:

 • VFA – fede frie syrer
 • FOS/TAC
 • Tørstof + glødetab
 • pH
 • Total kvælstofmåling
 • Ammoniumkvælstof
 • COD
 • Fosfor
 • Kalium
 • Klorid
 • Svovl
 • NPK-analyser
 • Råvareanalyser
 • Foderanalyser

Anders Buhl Larsen

Adm. Direktør

2917 9908

abl@dknge.dk

Louise H. Nørremark

Laboratorieansvarlig

5338 1400

lhn@dknge.dk

Gaspotentialetest

Gennem kontrollerede udrådningstests kan vi bestemme gaspotentialet i biomassesammensætningen. BMP-testen er særligt anvendelig for biogasanlæg og biogas-leverandører, som skal værdisætte nye biomasser, da det giver mulighed for at teste metanpotentialet i nye produkter sammen med podemasse fra eget anlæg inden indkøb.

Vil du vide mere om nogle af analyserne, eller har du en forespørgsel på en analyse eller andre af vores laboratorieydelser, er du velkommen til at kontakte os.

Vi tror på, at sikker og bæredygtig
energi er vejen frem