Dokumentation af bæredygtigheden

Nordic Green Engineering tilbyder dokumentation af bæredygtigheden i din virksomhed. Ved at du får bevis for indsatsen på ansvarlighedsområdet og ved, at du kan fremvise sporbarhed af råvarer og produkter samt reduktion af drivhusgasser gennem hele værdikæden, kan vi skabe merværdi og øge prisen på din virksomheds produkter.

Hvad er bæredygtighedscertificering?

Formålet med en bæredygtighedscertificering er at kunne demonstrere sporbarhed af råvarer og produkter og reduktion af drivhusgasser (CO2, metan, osv.) gennem hele værdikæden.

En bæredygtighedscertificering af et biogasanlægs gas hæver værdien af de grønne certifikater, der udløses for hver kubikmeter gas, som pumpes ud i naturgasnettet. Værdien hæves blandt andet, fordi den opgraderede gas kan bruges som vedvarende energi i transportsektoren.

Indenfor fremstillings- og serviceerhverv kan en bæredygtighedscertificering anvendes til at dokumentere virksomhedens samlede klimaaftryk. Dokumentationen kan bruges direkte overfor kunder og i virksomhedens klimamarkedsføring. Certificering og dokumentationen udgør samtidig et værn mod ”greenwashing”. 

Vi arbejder med og dokumenterer bæredygtighed ud fra disse internationale standarder:

 • ISCC
  (International Sustainability & Carbon Certification) er en tysk standard og en af de mest udbredte indenfor biogas, fødevareproduktion og generel handel med råstoffer. Dette betyder, at mange af de biomasser, der ikke er landbrugsrelaterede, eksempelvis glycerin, er nemmere at indføde i systemet.
  Vores biogasspecialister har stor erfaring med certificering af en lang række biomasser, hvilket medfører, at vi sørger for at få så mange biomasser som muligt inkluderet i certificeringen. Vi er med fra start til slut, og vi sørger for ekstern audit både før og efter certificeringen.
 • Nature Made Star
  Nature Made Star er en schweizisk standard, som ud fra et grundprincip om kontinuerlige forbedringer hjælper en virksomhed med at positionere sig miljømæssigt, forbedrer dens miljømæssige troværdighed og understøtter den i at nå sine mål. Nature Made Star er anerkendt af det schweiziske energibureau for industri og Energiestadt-programmet.
 • REDCert
  REDcert er ligeledes tysk og tilbyder certificeringsordninger for bæredygtig biomasse, biobrændstoffer og flydende stoffer (REDcert-DE og REDcert-EU) og bæredygtige landbrugsråvarer til brug i henholdsvis fødevare-/foderindustrien og biomasse til anvendelse i den kemiske industri (REDcert²). REDcerts filosofi er at støtte ordningens deltagere i implementeringen af bæredygtighedscertificering gennem en praktisk orienteret tilgang.

Vi rådgiver specifikt om valg af standard for den enkelte virksomhed, da standarderne hver for sig har specifikke styrker indenfor både indhold og geografi. Uanset valg af standard skal virksomheden forud for en tredjepartsaudit udarbejde følgende elementer, som Nordic Green Engineering selvfølgelig kan hjælpe med:                    

 • Ledelseshåndbog som beskriver virksomheden, dens organisation og processer.
 • Intern audit hvor vi ”trykprøver” om beskrivelser af processer og datahåndtering stemmer overens med virkeligheden og standardens krav.
 • Drivhusgasberegninger hvor virksomhedens CO2-belastning løbende dokumenteres.
 • Bæredygtighedsdeklarationer.

Ida Kjærgaard

Bioproces- og bæredygtighedsspecialist

2752 6529

ik@dknge.dk

Nicolaj Ørskov Olsen

Senior projektleder

4013 8032

noo@dknge.dk

PRTR

I 2015 afløste PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) de tidligere grønne regnskaber. Reglerne i PRTR betyder, at Danmark er forpligtet til at indberette de vigtigste emissioner fra danske virksomheder til EU-kommissionens register over forurenende emissioner (EPER). Formålet med EPER, der nu er blevet afløst af E-PRTR, var at give offentligheden mulighed for at få kendskab til udledninger af forurenende stoffer i nærområdet.

Vi hjælper med at identificere, kvantificere og indberette udledninger til www.virk.dk.

Dokumentation af CO2-belastning/besparelser på
proces-, virksomheds- eller organisationsniveau uden certificering

Nordic Green Engineering kan hjælpe med at levere klimadokumentation til kunder og myndigheder om din virksomheds miljøpåvirkning.

Kravene til reduktion og dokumentation af egne klimapåvirkninger er blevet mere omfattende end tidligere. Det betyder, at det i højere grad er nødvendigt at kunne redegøre for klimaregnskaber, klimaopgørelser og en målrettet klimaindsats. For at undgå at blive beskyldt for “greenwashing” er det vigtigt, at dokumentationen bygger på valide, transparente data.

Vores kompetente medarbejdere sikrer, at din virksomheds klimapåvirkning dokumenteres korrekt overfor kunder og myndigheder.

Ønsker du at få certificeret dit anlæg, eller har du spørgsmål til de forskellige bæredygtighedscertificeringer, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Vi tror på, at sikker og bæredygtig energi er vejen frem