Ny metantabsregulering for biogasanlæg

Den 1. januar 2023 trådte der nye regler i kraft omkring lækager med metan fra biogasanlæg/renseanlæg.

De nye regler medfører at biogasanlæg/renseanlæg skal have et egenkontrolprogram, samt få gennemført en årlig kontrol ved en uafhængig tredjepart inden d. 31. december 2023.

Ovenstående resulterer i yderligere administrativt arbejde for dit anlæg!

Nordic Green Engineering kan hjælpe med nedenstående:

  • Rådgivning og udarbejdelse af egenkontrolprogram for begrænsning af metantab fra biogasproduktion
  • Lækagesøgning af anlægget til brug som dokumentation til kontrolrapport til Energistyrelsen
  • Udarbejdelse og indberetning af kontrolrapport til Energistyrelsen jf. BEK nr. 1535 af 16/12/2022

Ønsker du at vi hjælper med opgaven, eller har du blot spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Anders Buhl Larsen

Adm. Direktør

2917 9908

abl@dknge.dk

Nicolaj Ørskov Olsen

Senior projektleder

4013 8032

noo@dknge.dk