Glycerin med metanol som substrat i biogasanlæg kan være meget effektivt, men det medfører også en række sikkerhedsmæssige overvejelser. Vores informationsbrev giver jer et kort overblik over oplag af metanolholdigt glycerin i forhold til Risikobekendtgørelsen, brandtekniske krav og ATEX-zoner, så I er bevidste om reglerne og undgår farlige situationer.

Har du spørgsmål?

Så kontakt os endelig på: mml@dknge.dk

Marie Munch Hartvig

Afdelingsleder Sikkerhed

2751 8138

mml@dknge.dk