Nye værktøjer – giver nye muligheder

I forbindelse arbejdet omkring etablering af VE-anlæg, er der en række faktorer der skal tages højde for, at anlæggene bliver placeret bedst muligt til gavn for natur, miljø og mennesker.

Ved biogasanlæg er det i særdeleshed transporten af biomasser der har stor betydning for anlæggenes placering og udviklingsmuligheder.
I Nordic Green Engineering arbejder vi med biomasser og deres oprindelse i GIS, som derved kan kortlægges til trafikanalyser. Værktøjet giver mulighed for, ved nye anlæg, at se hvor langt der skal køres i gennemsnit for at hente biomasse, og hvor de fremtidige trafikale knudepunkter vil være. Samtidig giver det mulighed for at fravælge ruter, forbi f.eks. skoler eller andre sårbare områder. Værktøjet kan derved bruges til at vælge de mest optimale placeringer for nye anlæg, således at transporten kan minimeres, og samtidig undgå at påvirke det omkringliggende samfund unødigt.

I Nordic Green Engineering arbejder vi med at gøre alle analyser så faktabaseret og så visuelle som muligt og beslutninger kan dermed træffes på et oplyst grundlag.

Kan du bruge GIS- og trafikanalyser aktivt som beslutningsgrundlag i din virksomhed – og mangler hjælp? Så kontakt os endelig på: kontakt@dknge.dk

Henrik Bækgaard

Afdelingschef Miljø & Sikkerhed

4186 1307

hrb@dknge.dk