Ny rådgivningsydelse under udvikling

Sojaprotein fra Sydamerika bliver brugt som fodertilskud i landbrug, men det er forholdsvist nyt at grønt protein udvundet af græs i Danmark, i et vidst omfang, kan fungere som et alternativ til det importerede sojaprotein.  

Græs er derfor ikke længere blot noget som bruges til kvægfoder. Det er en råvare, som har potentiale til at blive fremtidens kilde til foderprotein og et mere bæredygtigt alternativ til soja. 

Fordelene ved grønt protein 

En af fordelene ved at lade grønne proteiner erstatte soja, er at græs er i stand til at trække CO2 ud af atmosfæren og lagre det i jorden. 

En anden fordel er at grønt protein er lokalt produceret. Grønt protein har både den grønne fordel ved mindre transport og den helt lavpraktiske fordel ved at være lettere tilgængeligt uafhængigt af verdensmarkedet.  

Samarbejdet og projektet 

Nordic Green Engineering og Ausumgaard Biogas har modtaget tilsagn om funding til et samarbejdsprojekt under klyngeprogrammet Innovationskraft, som administreres af klyngen Food & Bio Cluster og finansieres af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Projektet løber i perioden 1.1.2022 – 31.12.2022. 


Ausumgaard Biogas raffinerer græs med fokus på proteinfældningsprocessen og hertil udnyttelse af de sidestrømme – græspulp og brunsaft – som produktion af græsprotein afstedkommer. Ausumgaard Biogas vil i projektet bl.a. udføre forsøg i storskala på biogasanlægget.  

Nordic Green Engineering’s opgave i projektet er bl.a. at udføre udrådningsforsøg i laboratorieskala for at opnå forståelse af optimal dosering af produkterne i biogasanlæg, samt at bistå storskala forsøg på selve biogasanlægget.  

Ausumgaard Biogas bidrager med viden vedrørende storskalaforsøg, og opnår ved deltagelse i projektet, viden (baseret på de lab-forsøg vi laver) samt en optimeret proces i sit biogasanlæg for bedst udnyttelse af de rest strømmene der genereres i græsproteinanlægget (brunsaft og fiber). 

En ny rådgivningsydelse i Nordic Green Engineering 

Der vil på baggrund af forsøgsdata fra projektet blive udviklet en rådgivningsydelse i Nordic Green Engineering med tilhørende analysepakke. Denne vil blive baseret på bl.a. massebalance beregninger til procesoptimering af biogasproduktion ved tilsætning af brunsaft og fiberpulp. 

Viden fra dette projekt bliver også en del af bæredygtighedscertificeringen til gasproducenterne. 

Derudover er det afgørende for Nordic Green Engineering at holde sig opdateret på ny viden for optimering af raffineringsprocessen af græs, for at sikre leveringen af den mest optimale rådgivning til vores kunder. 

Vi ser frem til samarbejdet med Ausumgaard Biogas og Food & Bio Cluster som vi forventer udmønter sig i en rådgivningsydelse som vil være en gevinst for både biogasbranchen og klimaet.