ERFA-gruppemøde på Aarøsund Badehotel

Den 4. november 2021 afholdte Nordic Green Engineering ERFA-gruppemøde på Aarøsund Badehotel i Haderslev.

Til mødet var 16 biogasanlæg repræsenteret og der blev holdt interessante oplæg, diskussionsgrupper blev dannet og efterfølgende var der fremvisning af Naturbiogas Sode.

På programmet var der bl.a. oplæg fra Biogas Danmark. Dette oplæg handlede om fx gaspriserne og bæredygtighedskrav. Evida snakkede også om biogassens rolle i fremtidens energisystemer.

Som noget nyt blev de anlæg som var til stede inddelt i diskussionsgrupper, hvor de kunne erfaringsudveksle omkring forskellige emner.

Deltagerne blev inddelt sådan at de passede til de udfordringer de hver især gik og boksede med, og diskuterede emner som:

  • Biomasser for fremtiden
  • Membranopgraderingsanlæg – kvalitet, metanudslip.
  • Admin opgraderingsanlæg – optmeringspotentialer, køling, varme.


Vi takker for et, igen, velmødt ERFA-gruppemøde med godt engagement.