ERFA-gruppemøde på Event & Gastronomi

Den 3. november 2022 afholdte Nordic Green Engineering ERFA-gruppemøde på Event & Gastronomi i Farsø.

Til mødet var 21 anlæg repræsenteret. Der blev holdt interessante oplæg, dannet diskussionsgrupper og til sidst var der fremvisning af Vesthimmerland Biogas.

I løbet af dagen var der oplæg fra Biogas Danmark, Nordic Green Engineering, Stiesdal og Force Technology.

Biogas Danmark fremlagde hvad der lige nu rør sig i branchen, hvorefter Nordic Green Engineering’s projektleder Marie Munch Lauersen kortlagde nyt hos os – blandt andet sikkerhedskultur, tendenser i markedet mv. Efterfølgende var der oplæg af Stiesdal omkring muligheder på biogasanlæg og af Force Technology omkring lugt og lugtstoffer.

Vi takker for et spændende og velmødt ERFA-gruppemøde med højt engagement og håb for fremtidens biogas.