Dansk Biogasrådgivning har ændret navn til Nordic Green Engineering

Den 1. september 2021 skiftede vi navn til Nordic Green Engineering som led i at styrke organisationen og videreudvikle vores fire kerneforretningsområder – herunder biogas-service, myndighedsbehandling, sikkerhedsdokumenter og bæredygtighedscertificering.

Dansk Biogasrådgivning blev etableret som et datterselskab til Dansk Energirådgivning i 2013. De to virksomheder fusionerede senere hen i 2017, men sidste år blev de splittet i to. I dag er Dansk Energirådgivning og Dansk Biogasrådgivning to selvstændige selskaber. Nu har Dansk Biogasrådgivning taget skridtet videre og ændret navn til Nordic Green Engineering.

Med nyt navn følger nye muligheder; Dansk Biogasrådgivning har de sidste år opbygget unikke kompetencer indenfor etablering, drift og service af biogasanlæg. Disse kompetencer kan med fordel anvendes på nye forretningsområder, nærmere bestemt industri samt handel og servicebranchen. Navneændringen sker således med henblik på at bygge videre på det solide fundament, som virksomheden allerede har. Dermed kan vi tiltrække virksomheder, som ikke før har set virksomheden som en indgangsvinkel til eksempelvis myndighedsbehandlinger og bæredygtighedscertificeringer.

”Vi kommer fra biogas, men vi vil gerne noget mere, og vi har allerede både kompetencerne og ydelserne. Navneændringen skal være med til at ruste virksomheden yderligere til at indtage større markedsandele både nationalt og internationalt. Allerede nu er vi etableret i Tyskland igennem datterselskabet Gre Gas, der kommer af Green Gas Assistance, men ambitionen er også at blive etableret i Sverige, da det kan blive et nyt stort forretningsområde for os” fortæller Per Jensen, Adm. Direktør ved Nordic Green Engineering.

Trods vores nye navn, er vi stadig den samme organisation og ikke mindst de samme medarbejdere med de samme ydelser og support som før. Vores nye navn er blot et resultat af, at vi gerne vil afspejle, at vi har udvidet vores palette af ydelser.