Biogasanlæg og et opgraderingsanlæg

“Med hjælp fra Nordic Green Engineering fik vi regnet os frem til, at det kunne være en attraktiv investering for os med et biogasanlæg og et opgraderingsanlæg,” siger Steen Rasmussen, som driver landbrugsvirksomheden Zastrow A/S.

“Jeg er landmand og ikke ekspert i biogasanlæg. Derfor har jeg altid været afhængig af bistand fra erfarne biogaseksperter. Jeg har kun positive ting at sige om samarbejdet med Nordic Green Engineering. Jeg forventer, at det fortsætter med en serviceaftale, når anlægget er i drift. På den måde kan vi hele tiden kan kvalitetssikre og optimere vores drift og produktion,” siger Steen Rasmussen.

Ved at opgradere biogassen kan den bruges på naturgasnettet. “På den måde kan vi sælge vores biogas 365 dage om året og er ikke påvirket af sæsonudsving i efterspørgslen,” siger Steen Rasmussen.

Han forventer at 36.000 ton biomasse hvert år bliver konverteret til cirka tre millioner kubikmeter biometan i det nye anlæg.

Nordic Green Engineering har hjulpet Steen Rasmussen med dialogen med kommunen om at skaffe de fornødne tilladelser, samt dialogen med banken om finansieringen. De har hjulpet med kontakten til leverandørerne af de tekniske anlæg. De har også bistået med at udvikle en biogasopskrift, der passer til biomassen fra Zastrow A/S.