Komplet miljøansøgning og VVM

Brødrene Jes og Kristian Bonde valgte at samarbejde med Nordic Green Engineering, da de søgte om tilladelse til at etablere et biogasanlæg i Marstrup syd for Haderslev.

”Vi skulle have udarbejdet en komplet miljøansøgning og VVM i forbindelse med at opnå tilladelse til biogasanlægget. Vi tog en indledende snak med teamet hos Nordic Green Engineering. De viste sig at være et godt match med os og vores projekt,” fortæller Jes Bonde, medejer i Haderslev Bioenergi.

Nordic Green Engineering stod derefter for at sikre, at Haderslev Bioenergi kunne opnå de nødvendige tilladelser for at blive en realitet. I tæt samarbejde med Haderslev Kommune udarbejdede Nordic Green Engineering en VMM-anmeldelse og miljøkonsekvensrapport. Disse belyste projektets konsekvenser for miljøet.

”Vi havde under hele forløbet et super fint samarbejde. Nordic Green Engineering stod for alt i forhold til at få tilladelse til anlægget. De var gode til at overholde aftaler og sikre, at tingene kom i mål til rette tid,” siger Jes Bonde.

Hensyn til lokalområdet

De to ejere af Haderslev Bioenergi havde i forbindelse med myndighedsarbejdet stort fokus på, at projektet skulle udformes under hensyn til lokalområdet, som de selv er vokset op i. ”Vi har forsøgt at afskærme biogasanlægget så meget som muligt med beplantning og jordvold. Derudover kommer der til at være ekstra luftrensning på anlægget”, fortæller Jes Bonde.

Netop dialogen med forskellige interessenter i lokalområdet er en væsentlig del af myndighedsarbejdet i forbindelse med etablering af et biogasanlæg. Her er det vigtigt med en god sparringspartner, som har forståelse og interesse for at nå effektivt i mål.

”Vi oplevede, at folkene hos Nordic Green Engineering går meget op i deres arbejde. Der har været en gensidig interesse i at skabe de rette løsninger og sørge for, at vi hele tiden bevægede os i den rigtige retning. Så vi har været ganske godt tilfredse,” afslutter Jes Bonde.