Bæredygtigt og moderne landbrug

Ausumgaard etablerede et biogasanlæg i 2017. I 2019 blev biogasanlægget udvidet og gasproduktionen blev mere end fordoblet. Udvidelsen er en del af Ausumgaard’s strategi om at omlægge planteavlen til økologi og generelt drifte et bæredygtigt, moderne landbrug, hvor der ”tænkes i cirkler”.

”Vi ser biogasanlægget som dynamoen i midten, der får de forskellige brikker til at hænge sammen” forklarer Kristian Lundgaard-Karlshøj, medejer af Ausumgaard.

På herregården Ausumgaard, mellem Struer og Holstebro, udgør biogasproduktionen en vigtig brik i landbrugets drift og ikke mindst i ambitionen om at udnytte ressourcerne på en bæredygtig og cirkulær måde.

Da Ausumgaard etablerede et biogasanlæg i 2017, virkede det som en naturlig forlængelse af landbrugets bæredygtige tankegang. Med biogasanlægget kan Ausumgaard udnytte biomasse og restprodukter fra egen kyllinge- og svineproduktion samt planteavl.

Udvidelse af biogasanlæg

Men allerede før etableringen af biogasanlægget spirede idéen om, at anlægget muligvis skulle udvides i fremtiden.

”Vi havde en forventning om, at anlægget nok skulle udvides i en eller anden grad på et tidspunkt. Det var faktisk Thomas Kristiansen og Nicolaj Ørskov Olsen fra Nordic Green Engineering, som var med til at præsentere muligheden for en fremtidig udvidelse af anlægget. De sørgede for, at en eventuel udvidelse blev indtænkt i opstarten af projektet og ikke mindst blev en del af vores mindset”, fortæller Kristian Lundgaard-Karlshøj.

Nordic Green Engineering var med som rådgiver under etableringen af det oprindelige anlæg i 2017. Da Ausumgaard i 2019 gjorde alvor af idéen om en udvidelse af biogasanlægget, blev Nordic Green Engineering atter valgt som rådgiver.

”Vi fik en god opstart med det oprindelige biogasanlæg. Alt gik som håbet og da Nordic Green Engineering i forvejen havde et godt kendskab til anlægget, virkede det naturligt også at samarbejde med dem om udvidelsen”, uddyber Kristian Lundgaard-Karlshøj.

Et værdifuldt sammenspil mellem økologi og biogas

Med udvidelsen af gårdens biogasanlæg har Ausumgaard bygget en ekstra reaktortank, ombygget to lagertanke til reaktortanke og etableret et ekstra opgraderingsanlæg. Således er der nu samlet set fem store reaktortanke. Med den ekstra kapacitet har Ausumgaard mere end fordoblet sin biogasproduktion. De kan nu levere opgraderet bionaturgas svarende til ca. 8.000 husstandes årlige varmeforbrug.

Udvidelsen af Ausumgaard’s biogasanlæg har også et økonomisk perspektiv. De er nemlig i gang med at omlægge deres planteavl til økologi. I denne forbindelse har ejerne gjort sig nøje overvejelser omkring den cirkulære økonomi i deres landbrug.

”Vi bruger biomasse og restprodukter fra vores kyllinge- og svineproduktion i biogasanlægget. Derudover anvender vi frøgræshalm og kløvergræs. Kløvergræsset er vigtigt i det økologiske landbrug og vi kan anvende kløvergræsset i vores biogasanlæg. Dette har gjort at vi tør lægge vores planteavl om til økologi. Det er nemlig afgørende at kløvergræsset anvendes i landbruget, for at det kan lykkes rent økonomisk.”, fortæller Kristian Lundgaard-Karlshøj.

Kløvergræssets potentiale

Kløvergræs anvendes i mange økologiske landbrug til at forhindre ophobning af ukrudt og til at producere ”grønt” kvælstof i marken, som er tilgængeligt for både kløvergræsset og efterfølgende afgrøder. På Ausumgaard er der plantet kløvergræs i en større andel af de ca. 1000 hektar, som gården driver. Kløvergræsset afhugges fire-fem gange i løbet af vækstsæsonen for at hæmme fremkomsten af ukrudt. Dog er problemet for mange økologiske landmænd at kløvergræsset er svært at få afsat. Dette har en negativ økonomisk effekt. Da Ausumgaard har et biogasanlæg, og tilmed har udvidet dets kapacitet, har gården rig mulighed for at anvende kløvergræsset, som er et biprodukt i det økologiske landbrug, i biogasproduktionen. Ifølge Kristian Lundgaard-Karlshøj er der også potentiale i at se nærmere på hvordan kløvergræsset i langt højere grad kan udnyttes effektivt som en ressource.

”Vi har set nærmere på løsninger, hvor græsset køres gennem et anlæg, som hiver proteinet ud af græsset. Proteinet fra kløvergræsset kan bruges som foder til enmavede dyr og dermed videresælges. Når proteinet er kørt gennem et anlæg, får man et restprodukt, som er en såkaldt græspulp, der kan bruges i biogasproduktionen. Optimal udnyttelse af ressourcerne på denne måde gør at økologi bedre kan svare sig”, forklarer Kristian Lundgaard-Karlshøj.

Makkerskab mellem ejere og rådgivere

Undervejs i processen med udvidelsen af gårdbiogasanlægget har Kristian Lundgaard-Karlshøj sat pris på samarbejdet med Nordic Green Engineering.

”Fordi vi starter fra nul har vi været meget glade for at samarbejde med Nordic Green Engineering. De har været med til at starte det hele op og muliggøre at vi kom i gang. Vi har haft et godt makkerskab om at få projektet udviklet og få tingene gjort. Vi kunne ikke have gjort det alene, så jeg har været rigtig godt tilfreds”, siger Kristian Lundgaard-Karlshøj.