Bæredygtighedscertificering – ét ud af mange værn mod ‘greenwashing’

’Greenwashing’ er når en virksomhed eller en organisation markedsfører enten sig selv eller et produkt som bæredygtig, klimavenligt eller CO2-neutralt, uden at virksomheden kan dokumentere det.

Udfordringen med ’greenwashing’ er reel for mange virksomheder. Det er nemt bevidst eller ubevidst at få virksomheden til at se grønnere ud, end den i virkeligheden er. Uanset hvad er der god grund til at undgå en sag om ’greenwashing’, som kan koste ens virksomhed dyrt på imagefronten.

En af måderne hvorpå en virksomhed kan undgå at blive beskyldt for ’greenwashing’, er blandt andet igennem bæredygtighedscertificeringer. Dette beskæftiger vi os med her i Nordic Green Engineering.

Bæredygtighedscertificeringer kan anvendes af biogasanlægsejere, som et kvalitetskatalog over målbare kvaliteter. Dette indbefatter sporbarhed af råvarer og produkter samt reduktion af drivhusgasser (CO2, metan osv.) gennem hele værdikæden.

Udover det, kan denne form for certificering anvendes af fremstillings- og serviceerhverv til at dokumentere deres samlede klimaaftryk. Således kan dokumentationen bruges overfor kunder og i virksomhedens klimamarkedsføring.

Kort sagt kan bæredygtighedscertificeringer dokumentere din indsats. På samme tid er dette også et rigtig godt værktøj til at synliggøre din virksomheds adfærd og indsats, når det kommer til bæredygtighed og miljøtiltag.

Selvom en bæredygtighedscertificering ikke alene er et værn mod ’greenwashing’, er det et skridt man kan tage for at understrege ens virksomheds bæredygtighed. Ens kunder og samarbejdspartnere kan dermed skabe sig et overblik over dokumentationen for virksomhedens tiltag mod en grønnere fremtid.

Find ud af mere omkring hvilke standarder vi opererer og dokumenterer bæredygtighed ud fra her.